unnamed

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

   Trường mầm non Vĩnh Hòa tọa lạc tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa  nằm ở trung tâm xã Vĩnh Hòa. Đây là một xã thuộc vùng sâu, vùng xa, nhân dân hầu hết làm nông nghiệp từ năm 1945 gồm dân nhập cư của các tỉnh phía Bắc, nghề nghiệp chủ yếu làm rẫy, làm thuê, đời sống nhiều khó khăn. Trường Mầm non Vĩnh Hòa được thành lập theo quyết định số 612/1998/QĐ – UB ngày 24 tháng 08 năm 1998 của Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên. Khi mới thành lập trường chỉ có 4lớp; trong đó 2 lớp do Đơn vị Đặc công 429 xây tặng và mượn 01 phòng học của Trường Tiểu học Vĩnh Hòa B, 01 phòng của Giáo xứ Kỉnh Nhượng thuộc ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, Trường tổ chức trẻ học bán trú. Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục các cháu, nhu cầu gửi con của phụ huynh ngày càng tăng, quy mô phát triển giáo dục mầm non địa phương ngày càng phát triển. Nhà trường tiếp tục tham mưu với lãnh đạo các cấp mua đất xây dựng thêm 5 phòng học , 01 bếp ăn tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa với diện tích 2 000m2. Quy mô trường, lớp và chất lượng giáo dục ngày càng phát triển, nhà trường tiếp tục tham mưu các cấp lãnh đạo mở rộng diện tích đất với tổng diện tích 5 567m2 xây dựng thêm 3 phòng học, bếp ăn một chiều, 02 phòng chức năng. Đến tháng 3/2011 Ủy ban nhân dân Huyện Phú Giáo ra Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 về việc phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư công trình Trường Mầm non Vĩnh Hòa. Xây dựng công trình lầu hóa với tổng số lớp 12 lớp, khối hành chính quản trị: 9 phòng.

Trong 18 năm hoạt động phấn đấu và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên hoạt động của nhà trường đã từng bước ổn định, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao, trong giảng dạy có nhiều kinh nghiệm, hội đồng sư phạm đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh, ngày càng đi vào nề nếp, thực hiện kỷ cương, hiệu quả giảng dạy và giáo dục ngày một nâng lên, kết quả về phát triển giáo dục của nhà trường có sự chuyển biến ngày càng rõ nét. Đến nay trường đã đạt được những thành tích sau:

  • Năm học 2010-2011: Giấy khen tập thể Lao động tiên tiến của Ủy ban nhân dân Huyện.
  • Năm học 2011-2012: Giấy công nhận tập thể Lao động tiên tiến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.
  • Năm học 2012-2013: Giấy khen tập thể Lao động tiên tiến của Ủy ban nhân dân Huyện
  • Năm học 2014-2015: Giấy khen tập thể Lao động tiên tiến của Ủy ban nhân dân Huyện.
  • Năm học 2015 -2016: giấy khen tập thể lao động tiên tiến của Uỷ ban nhân dân Huyện

 

 

cập nhật…