Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
135/PGDĐT-NGLL12/05/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v tham gia hưởng ứng Lễ phát động "Tết trồng cây 19/5 đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2021 Tải về
130/PGDĐT-NGLL10/05/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v thực hiện Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
131/PGDĐT-NGLL10/05/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 Tải về
132/PGDĐT-NGLL10/05/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v phát động phong trào trồng cây xanh trong trường học Tải về
133/PGDĐT-NGLL10/05/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em Tải về